Problemy społeczne w książkach

Problemy społeczne w książkach

Problemy społeczne niemal zawsze poruszane były w literaturze, przybierając różną postać. Oczywisty jest fakt, iż każdy autor szczególną uwagę zwraca na wydarzenie, które są szczególnie jemu bliskie, czyli dzieją się w czasie, gdy właśnie on żyje. Nietrudno zauważyć, że książki, głównie powieści traktujące o problemach społecznych, to publikacje współczesne, przynajmniej autorowi. Przeglądając poszczególne tytuły można zauważyć, że w każdej epoce poruszane były te właśnie tematy, mniej lub bardziej piętnowane i uwypuklane. Celem autora nie było i nie jest ośmieszanie kogokolwiek, czyli kreowanie bohaterów w taki sposób, by piętnowali ono określonych ludzi, władze czy ustrój, ale uwypuklenie konkretnego problemu, który ewidentnie wymaga podjęcia działań naprawczych.

Comments are closed.