Kultura arabska w literaturze

Kultura arabska w literaturze

Kultura arabska znana jest niemal na całym świecie jako rozwiązanie specyficzne, nastawione przeciw kobietom. Doskonałym zobrazowaniem tej kwestii są powieści, opierające się zazwyczaj na faktach, traktujące o sytuacji arabskich kobiet. Szczególnie drastyczne i dramatyczne są wspomnienia kobiet europejskich, które zaślepione miłością zdecydowały się na związek z arabem. Ich życie zmienia się niemal momentalnie po przekroczeniu granicy, dobry i ciepły mąż staje się z dnia na dzień tyranem, dla którego żona jest własnością i przedmiotem. Realne opisy nieraz wyciskają łzy z oczu czytelniczek, przedstawiając arabskie realia oraz siłę charakteru i woli kobiet, które postanowiły przeciwstawić się mężowskiej niewoli.

Comments are closed.