Książki o tematyce wojennej

Książki o tematyce wojennej

Książki o tematyce wojennej z założenia adresowane są miłośników mocnych wrażeń tudzież poszukujących informacji na temat życia i działań w okresie okupacji. Literatura traktująca o tych właśnie wydarzeniach jest bardzo bogata i zróżnicowana, wśród propozycji znaleźć można zarówno powieści, jak i dokumenty. Wielu autorów opiera się na autopsji, własnych przeżyciach i wspomnieniach, o czym świadczy narracja pierwszoosobowa. W rzeczy samej jest to czysta relacja literacka, ubrana w odpowiedni język, przedstawiająca wyraźny zapis konkretnych wydarzeń Opis miejsc i zdarzeń dodatkowo wpływa na charakter tego typu powieści, sprawiając, że są one w swoisty sposób wyraziste i wyjątkowe, a nade wszystko obrazują świat znany głównie z ustnych i pisemnych przekazów.

Comments are closed.