Książki młodzieżowe i ich rola

Książki młodzieżowe i ich rola

Książki młodzieżowe powinny być przede wszystkim kreatywne i interesujące. Ogólnie wiadomo, że młodzież postrzega świat w sposób specyficzny, buntując się nierzadko przeciw zastanym schematom. Fakt ten powinien być także uwzględniony w młodzieżowej literaturze, aczkolwiek priorytetem na tej płaszczyźnie są odpowiednio dobrane słowa. Język literacki jest bardzo giętki, pozwala na wykreowanie zupełnie innego świata, innej rzeczywistości, dlatego też warto zwrócić uwagę na jego możliwości, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb młodych czytelników. Książki dla młodzieży powinny więc cechować się wartką akcją, kreatywnymi bohaterami oraz szeregiem życiowych rad i wskazówek.

Comments are closed.