Edukacyjny wymiar poezji dla dzieci

Edukacyjny wymiar poezji dla dzieci

Poezja dla dzieci ma wymiar szczególny i w rzeczy samej nie da się jej porównać z żadną alternatywą. Ogólnie wiadomo, że wiesze i wierszyki dla dzieci to zwykle propozycje rymowane, dopełnione wyraźnymi obrazami i jednocześnie posiadające wiele elementów edukacyjnych. Wiersze dla dzieci zazwyczaj są krótkie, choć nie brak także propozycji nieco dłuższych. Fikcyjni bohaterowie zazwyczaj posiadają typowo ludzkie cechy, co bez wątpienia korzystnie wpływa na ich urealnienie tudzież odbiór przekazywanych treści. Dziecięca percepcja jest znacznie ograniczona, czego nie można powiedzieć o wyobraźni, dlatego też wiersze dla dzieci powinny być ujęte w prostych, obrazowych słowach i zawierać w sobie widoczny, czysty przekaz.

Comments are closed.